Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/patnizna/docinternational/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Автоматизирана ангиография с въглероден диоксид за ендоваскуларни изследвания и лечение на на пациенти с диабет с критична исхемия на крайниците – Док Интернешънъл

Автоматизирана ангиография с въглероден диоксид за ендоваскуларни изследвания и лечение на на пациенти с диабет с критична исхемия на крайниците

Автори:

Luis Mariano Palena, MD1, Larry J. Diaz-Sandoval, MD2, Alessandro Candeo, RT1, Cesare Brigato, DNP1, Enrico Sultato, DNP1, and Marco Manzi, MD1

1Interventional Radiology Unit and Foot & Ankle Clinic, Policlinico Abano Terme, Italy – 2Michigan State University and Metro Health Hospital, Wyoming, MI, USA

Издание номер:
Journal of Endovascular Therapy November 13, 2015

Резюме:

Цел: Да се направи оценка на безопасността, ефикасността и диагностичната точност на автоматизираната ангиография с въглероден диоксид (ACDA) за изследване на диабетици с критична исхемия на крайниците (CLI) и изходно ниво на бъбречна недостатъчност както и да се сравни ACDA с ендоваскуларно лечение с йодни контрастни вещества (ICM)

Методи: От ноември 2014 г. до януари 2015 г. 36 последователни пациенти с диабет (средна възраст 74,8 ± 5,8 години; 27 мъже) със стадий ≥3 на хронично бъбречно заболяване (CKD ≥3) и CLI са подложени на ангиография с долните  крайници както с CO2, така и с ICM, последвана от балонна ангиопластика в перспективно едноцентрово проучване. Основният измерен резултат е безопасността и ефикасността на автоматизираната ангиография с СО2 като изключителен агент за насочване на ангиопластиката в тази посока. Вторичните резултати са безопасността и диагностичната точност на инжектирането чрез ACDA в сравнение с дигитална субстракционна ангиография (DSA) с ICM за инвазивна диагностика на тези пациенти.

Резултати: ACDA безопасно и ефективно ръководи ангиопластиката при всички пациенти без усложнения. Транскутанното кислородно налягане се подобрява от 11,8 ± 6,3 до 58,4 ± 7,6 mm Hg (р <0,001). Няма данни за усложнения, свързани с ACDA по време на диагностичното изобразяване, и няма значителни промени в прогнозната скорост на гломерулна филтрация от изходното ниво до 24 часа (44,7 ± 13,3 спрямо 47,0 ± 0,8 mL / min / 1,73 m2; незначително). Диагностичната точност на СО2 е 89,8% (чувствителност 92,3%, специфичност 75%, позитивна прогнозна стойност 95,5%, негативна прогнозна стойност 63,1%). Няма статистически значима разлика в качествената диагностична точност между различните контрастни вещества (p = 0.197).

Заключение: ACDA е точна, безопасна и ефективна техника, която може да се използва за провеждане на ендоваскуларни интервенции при диабетици с CLI и изходна CKD ≥3. Необходими са по-големи многоцентрови рандомизирани проучвания за потвърждаване на тези резултати.