RadPad


Златният стандарт в радиационната защита ™

Нашият партньор Worldwide Innovations & Technologies, Inc. (WIT), със седалище в Канзас Сити, САЩ  разработва и произвежда качествени продукти, предназначени да осигурят на медицинския персонал и пациентите защита срещу смъртоносните и инвалидизиращи ефекти на радиацията.

Продуктите RADPAD® са независимо клинично тествани, изследвани и са доказали своята ефективност за намаляване на радиационната експозиция.

Продуктите на RADPAD®  притежават CE маркировка и отговарят на изискванията на ISO 13485 Медицински изделия – Система за контрол на качеството

Развитието на нови продукти доведе до широка гама продукти, предназначени специално за интервенционни радиолози, кардиолози, електрофизиолози и съдови хирурзи.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪРДЕЧНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ 

Сърдечна катетеризация е процедура, използвана за диагностициране и лечение на сърдечно-съдови заболявания. По време на сърдечната катетеризация дълги тънки тръбички, наречени катетри, се вмъкват в артерия или вена в слабините, врата или ръката и се промушват през кръвоносните съдове до сърцето. С помощта на този катетър лекарите могат да извършват диагностични тестове като част от сърдечна катетеризация. Някои лечения на сърдечни заболявания, като например коронарна ангиопластика, също се извършват чрез сърдечна катетеризация.

 

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РАДИОЛОГИЯ

Интервенциналната радиология е медицинска под-специалност на радиологията използваща минимално инвазивни процедури за диагностика и лечение на заболявания в почти всяка органна система.

EЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Cърдечната електрофизиология е науката за разясняване, диагностициране и лечение на електрическите дейности на сърцето. Терминът обикновено се използва за описание на проучвания на такива явления чрез инвазивно (интракардиално) катетърно записване на спонтанна активност, както и на сърдечни реакции към програмирана електрическа стимулация (PES).

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Съдовата хирургия е хирургическа специалност, при която заболяванията на съдовата система или артериите и вените се управляват чрез медицинска терапия, минимално инвазивни катетърни процедури и хирургическа реконструкция. Специалността се развива от общата и сърдечната хирургия, както и от минимално инвазивните техники, на които интервенционалната радиология е проправила път.