Медиите за нас

19та годишна конференция на Български съдови хирурзи Варна 8-11 Октомври 2015

Научете повече

“Angiodroid” Италия, представи на сайта си информация за наша презентация и Годишната Национална Конференция на БНДСЕХА / Доцент Д-р Димитър Петков д.м.

Научете повече

в. Факти.бг: Представят Angiodroid в болница „Тракия“

Научете повече

Операция Ангиодроид - 16 ноември, 2015, Стара Загора

Научете повече

Болница "Тракия" демонстрира първия в света автоматичен инжектор на СО2 за периферна ангиография ANGIODROID

Научете повече

Представяне на автоматичен инжектор на СО2 за периферна интервенционална ангиография в Болница Тракия

Научете повече

Публикувано във факти.бг: Представят Angiodroid в болница „Тракия“

Научете повече

Онлайн-операция демонстрира предимствата на въглеродния двуокис и Angiodroid при периферни ангиографски процедури

Научете повече

Онлайн-операция демонстрира предимствата на въглеродния двуокис и Angiodroidпри периферни ангиографски процедури

Научете повече

За първи път беше използван безвреден въглероден двуокис вместо йоден контраст с помощта на първия в

Научете повече

Все по-активно се прилагат методи за ангиодиагностика с въглероден двуокис, казва д-р Иван Тенев

Научете повече

Пациенти забравиха болките в краката след лечение с Angiodroid в старозагорска болница

Научете повече

В СТАРОЗАГОРСКАТА БОЛНИЦА "ТРАКИЯ" - ПАРК ПОКАЗАХА ОНЛАЙН ОПЕРАЦИЯ

Научете повече

Най-модерната програма за хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) у нас работи в Болница "Тракия"

Научете повече

Перитонеална карциноматоза и HIPEC

Научете повече