Отдаване на мед. апаратура под наем

УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

ANGIODROID®

ANGIODROID® е дигитален, напълно автоматизиран инжектор на CO2 като контрастно вещество за периферни ангиографски процедури под диафрагмата, производство на Angiodroid S.r.l. (BO) Italy.
Имаме удоволствието да Ви представим новият дизайн на инжектора заедно с новият бизнес модел за бързото навлизане на СО2 ангиографията в България.

НОВ БИЗНЕС МОДЕЛ „ALL YOU CAN TREAT”

Двугодишен договор  за ползване на ANGIODROID® инжектор на СО2
срещу месечен наем

            Новият бизнес модел  е перфектно решение за Съдови хирургии и Инвазивни кардиологии. Концепцията включва възможност за използване на автоматичният инжектор, без предварително предвиден бюджет за неговото закупуване.
При този бизнес модел болниците в срок до 30 дни след подписване на договора получават:

  1. Нов автоматичен инжектор на СО2 Angiodroid ( дизайн 2016)
  2. Безплатно неограничено количество консумативи за всяка процедура за срока на договора.

Консуматив са стерилните  газови РVC линии за СО2 с дължина 250 см. с адаптор, антибактериален филтър и еднопосочен мъжки Luer-Lock клапан.

  1. Инсталация, обучение и тренинг на персонала от специалисти на производителя Angiodroid S.r.l. Италия.
  2. Безплатно зареждане на вградената бутилка с компресиран СО2 за целия срок на договора. Едно зареждане на бутилката гарантира най-малко 800 процедури!!!
  3. Безплатно сервизно обслужванена инжектора за целия срок на договора, включващо регулярна техническа поддръжка, калибровка на 6 месеца, ремонти и безплатна подмяна на резервни части, включително подмяна на инжектора с друг, в случай на необходимост.
  4. Месечна наемна цена . Месечният наем не се променя, независимо от броя доставените консумативи и на броя извършени ангиографски процедури.
  5. Опция за изкупуване- по остатъчна стойност след изтичане срока на договора.

Срок на доставка: до 30 дни от датата на подписване на договора.
Условия на доставка: Доставено франко наемателя.
Съпровождащи документи:

Апаратурата и консумативите са сертифицирани за употреба в Европейския съюз, имат СЕ маркировка и са регистрирани от вносителя в Изпълнителната агенция по лекарствата.Апаратурата и изделията се доставят с копие от СЕ сертификата,  Декларация за съответствие от производителя, и инструкция за употреба на български език.

Договора за наем  е двугодишен, без право на прекъсване с предизвестие, като по време на договора инжектора остава собственост на Док Интернешенъл КБ ЕООД.
При предложения бизнес модел, СО2 ангиографията може да се използва не само по медицински показания, но и за значителна икономия на разходи за йодни контрастни вещества.