Сервиз на мед. апаратура

"ДОК Интернешенъл КБ" ООД  разполага с упълномощен  от производителите сервиз за техническа поддръжка на медицинска апаратура която предлагаме на българския пазар.
Специалистите от сервиза извършват инсталации,  пускане в експлоатация, обучения, тестване, профилактика, диагностика и техническа поддръжка, гаранционно и следгаранционно обслужване, текущи ремонти, подмяна на повредени при употреба резервни части и агрегати.
Нашите сервизни инженери са преминали  специализирани курсове и обучения при производителите  и  притежават сертификати, които им дават право да извършват инсталация и техническа поддръжка на медицинската апаратура.
Сервизът разполага с необходимите технически измервателни средства, инструменти и съоръжения  за извършване на дейността.

За контакти със сервиза:

тел: 0888 570 778
Болница „Тракия“ Парк
ул. „Дунав“ № 1
гр. Стара Загора
service@docinternational.eu