Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/patnizna/docinternational/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Механични аспекти на CO2 Ангиографията – Док Интернешънъл

Механични аспекти на CO2 Ангиографията

Автори:
Ivan Corazza, Pier Luca Rossi, Giacomo Feliciani, Luca Pisani, Sebastiano Zannoli, Romano Zannoli

Издание номер:
European Journal of Medical Physic, Published Online: December 05, 2011

Резюме:
Целта на тази статия е да се изяснят някои физико-механични аспекти, свързани с процедурата за ангиография с въглероден диоксид (CO2 ангиография), като се обръща особено внимание на възможното увреждане на съдовата стена.

СО2 ангиографията се използва широко при пациенти с непоносимост към йодни контрастни вещества. Инжектирането на газообразен елемент, което в повечето случаи се извършва ръчно, изисква дълъг период на обучение. Автоматичните системи позволяват по-добър контрол на инжектирането и изследване на механичното поведение на газта.

Инжекциите с въглероден диоксид са изследвани при използването на ръчни и автоматични системи. Наляганията, потоците и реактивните форми на струята са наблюдавани чрез използване на сърдечно-съдови макети. Фотографските изображения на течна и газообразна струя се регистрират при различни условия и покачване на съдовото налягане, които се наблюдават по време на инжектирането.

Формата на течната струя по време на фазата на промиване на катетъра е прави по посоката на катетъра и по време на инжектирането на газта няма завихряне на струята. Газовите мехурчета които внезапно се оформят от дупката на катетъра и се движат нагоре: плаваемостта е единственият управляващ феномен и не се открива фрагментация на мехурчета. Нарастването на налягането в съда зависи от налягането и обема на инжектиране, а в някои случаи от ръчното инжектиране може да се удвоят стойностите на основното съдово налягане.

CO2 ангиографията е мощна и сигурна процедура, чието разпространение със сигурност ще се увеличава, въпреки че някои аспекти, свързани с инжектирането на газ и запълването на кухините, не са добре проучени. Използването на автоматична система позволява по-добри резултати, по-кратък период на обучение и ограничаване на риска от увреждане на съдовата стена.