Автоматизирана дигитална ангиография с въглероден диоксид за оценка на артериалните заболявания на долните крайници: Оценка на безопасността и сравнение със стандартна ангиография с йодни контрастни вещества.

Автори:

Filippo Scalise, MD1;  Eugenio Novelli, PhD2;  Carla Auguadro, MD1;  Valentina Casali, MD1;Mariella Manfredi, MD1;  Romano Zannoli, PhD, EngD3

Издание номер:
Volume 27 – Issue 1 – January, 2015 20-26

Резюме:

Въглеродният диоксид (СО2) е валидиран като контрастно вещество в голяма поредица от проучвания. Основно предимство на CO2 спрямо йодните контрастни вещества (ICM) е липсата на нефротоксичност и алергични реакции. Едно от ограниченията на въглеродната ангиография е трудността при инжектиране с ръчно подаване на СО2 поради неговата свиваемост. Ръчното инжектиране на газ не позволява оптимално управление на подаването на газта на изхода. Разработването на автоматизиран инжектор за CO2 е преодоляло тези проблеми.

Насоки: Това проучване сравнява надеждността, безопасността и диагностичната точност на автоматизираната дигитална субстракционна ангиография (DSA) в сравнение с ICM-DSA при оценката на пациенти с критична исхемична болест на крайниците (CLI).

Методи: Ние извършихме DSA с CO2 и ICM на 40 последователни пациенти с CLI и директно сравнявахме двете техники. Шестнадесет жени и 24 мъже са участвали в проучването (средна възраст, 71,7 години). Ние оценихме диагностичната точност на СО2 при идентифициране на артериална стеноза в долния крайник, като ICM-DSA се използва като златен стандарт. Резултати: Общата диагностична точност на СО2-DSA е 96.9% (чувствителност, 99.0%, специфичност, 96.1%, позитивна прогнозна стойност, 91.1%, негативна прогнозна стойност, 99.6%). Допустими незначителни симптоми са настъпили при 3 пациента. Не са наблюдавани алергични реакции или значим спад на бъбречната функция при пациенти, получаващи инжектиране на СО2.

Заключение: DSA с въглероден диоксид е ценна и безопасна алтернатива на традиционния ICM-DSA за изследване на пациентите с CLI. Тази възможност трябва да се разглежда като стандартен избор за пациентите с CLI, подложени на ангиографски изследвания, за които е известно, че имат бъбречна недостатъчност или контрастни алергии.