ПРОЦЕДУРИ, ПРИ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРЕДИМСТВАТА ОТ УПОТРЕБАТА НА СО2 КАТО КОНТРАСТНО ВЕЩЕСТВО:

TIPS (Transjugular, Intrahepatic, Portosystemic Shunt): 

Използването на СО2 за локализиране на порталната вена може да улесни тази процедура. Най-ниският вискозитет на газа СО2, в сравнение с йодните контрастни вещества, позволява да се визуализира по-ясно порталната вена.

EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair): 

По време на тази процедура се извършват много ангиографски изследвания, но пациентите, които са подложени на тази процедура, често са възрастни и с нарушена бъбречна функция. Използването на СО2 вместо йоден контраст може да намали риска от CIN - контрастно индуцирана нефропатия за пациентите.

Откриване на остър чревен кръвоизлив: 

СО2 може да помогне в тази процедура, защото газът в червата се разширява по особен начин, създавайки характерни мехурчета, които разкриват кървенето.

Откриване на вътрешни  кръвоизливи след EVAR:

 ниският вискозитет на СО2 в сравнение с йодния контраст (400 пъти по-малко вискозен) позволява много по-лесно да се идентифицират вътрешните кръвоизливи с ангиография, извършена с газ като контрастно средство.

Интервенции в периферните артерии на горните и долните крайници:

СО2 може да бъде по-ефективен от йодните контрастни вещества, защото при този вид изследване той позволява по-точна визуализация на артериите и вените.: