ANGIODROID

Angiodroid S.r.l. Италия , е производител на ANGIODROID®- първия в света автоматичен инжектор на CO2 (въглероден диоксид) като контрастно вещество за периферните ангиографски процедури. Официален представител на Angiodroid за България  Док Интернешенъл КБ ЕООД
www.angiodroid.com

Области на приложение:

 • - интервенционална радиология
 • - съдова хирургия
 • - инвазивна кардиология.

Това е иновативен и изключителен инжектор на въглероден диоксид за периферна интервенционална ангиография под диафрагмата.
Технологията е разработена в лабораториите на нашият партньор Angiodroid S.r.l. през последните  години в сътрудничество с известни частни и обществени болници, както и италиански университети.
Използването на СО като контрастно вещество осигурява значителни ползи и много ниска степен на усложнения в сравнение с йодния контраст.

Основни технически аспекти:

 • Дигитална настройка на обема на дозата
 • Дигитална настройка на налягането на инжекцията
 • Бързо автоматично зареждане (20 секунди) за повторно инжектиране
 • Висока точност на зададеното налягане на инжекцията
 • Висока точност на зададения обем на дозата
 • Двоен микроконтролер за осигуряване на висока производителност и висока безопасност
 • Дистанционно управление (изчакващо) за стартиране на инжекцията
 • Възможност за запазване на всички настройки на инжекциите за различни области
 • Тъч скрийн конзола

Ползи:

 • Определя прецизно количеството газ, което ще се инжектира в съда
 • Определя обемите и наляганията на инжекцията (автоматизация, сигурност и повторяемост на процедурата)
 • Гарантира постоянно налягане на инжектирания газ по време на процедурата, което позволява повторяемост на процедурата и получаване на отлично качество на изображението
 • Осигурява пълно отстраняване на въздуха, съдържащ се в катетъра. Никакъв риск от замърсяване с въздух, причинен от ръчна работа.

Angiodroid Материали за еднократна употреба

Адаптор за еднократна употреба за инжектора на СО2 Angiodroid – Код CO200001

Устройството е аксесоар на инжекторът на СО2 Angiodroid, използван за инжектиране на СО2 при ангиографски процедури. Устройството е стерилна  PVC линия за еднократно ползване, която служи за свързване между инжектора и катетъра, избран от оператора и се състои от конектор (съединител), свързан към изхода на инжектора, чрез мъжки луер-лок конектор, с възвратна клапа, и с антибактериален филтър с порьозност 0,2 μm, който осигурява ефективност на бактериалната филтрация до 100%.
Адапторната линия е дълга 2,5 метра и осигурява свързването с какъвто и да е катетър или водач.

Основни области на приложение

Както се доказва все повече, използването на СО2 като контрастен агент може да донесе значителни предимства в много видове интервенции в областта на интервенционната кардиология, интервенционалната радиология, интервенционалната ангиология и съдовата хирургия.
Поради неговите газови свойства, въглеродният диоксид де факто може да бъде инжектиран във всяка луменна структура (артериална, венозна, жлъчния тракт, абсцеси, фистули) под диафрагмата

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДИОКСИД

 • Премахване на риска от CIN (контрастно индуцирана нефропатия)
 • Няма алергични реакции
 • Не е токсичен, няма бъбречни усложнения
 • 20 пъти по-разтворим от кислорода в кръвта
 • 400 пъти по-малко вискозен от йодния контраст
 • Бързо и естествено отстраняване чрез нормално дишане през белите дробове
 • По-ниска цена от обикновените течни контрастни вещества
 • Много по-комфортно за пациента

ПОКАЗАНИЯ ЗА СО2 АНГИОГРАФИЯ

 • диабетична бъбречната недостатъчност
 • Непоносимост към йоден контраст
 • Креатинин по висок от 1,8 mg/dl

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ С CO2

 • Тазовите артерии
 • Долни крайници: илиачни, феморални, поплитеални, тибиални артерии и артериите на стъпалото.
 • Бъбречни, висцерални артерии
 • Венозна система

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СО2

 • Ангиопластика
 • Поставяне на стентове
 • Шунтове за хемодиализа
 • Поставяне на филтър на Vena cava
 • Аблация на бъбречната артерия
 • Транс-катетърна емболизация
 • Ендоваскуларно лечение на аневризма на абдоминалната аорта

Индикации на СО2 ангиография

Терапевтичните индикации за използването на СО2 при ангиография:
Средната скорост на гломерулна филтрация (eGFR, измерена в mL/min / 1.73 m2) е показател за бъбречната функция и е най-важният клиничен параметър при оценката за употребата на СО2 като контрастно вещество при ангиографията. Освен това трябва да се вземат под внимание и други рискови фактори. Албуминурията е важен фактор, тъй като влияе върху терапевтичните показания.