Семинар 1

На 30.01.2017 ще се проведе семинар във връзка внедряванетн на иновативни техники в операционните дейности и т.н.