Конгрес на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология. октомври . 2015 год.