RadPad КАРДИОЛОГИЧНИ КАТЕТЪРИЗАЦИИ

5102 – RADPAD® Защита за радиален достъп с абсорбент 36×41 см.

7100 – RADPAD® Феморално ангиографско покривало, 317 см.- Дясна страна

5300 – RADPAD® Защита при ангиография с феморален достъп с абсорбент

5310 – RADPAD® Педиатрична феморална защита с обсорбент