Performer HT HIPEC – ХИПЕРТЕРМИЧНА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ

HIPEC - ХИПЕРТЕРМИЧНА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ

Хипертермична ИнтраПеритонеална Химиотерапия (HIPEC), в комбинация с Цито-Редуктивна Хирургия (CRS), е специфична форма на химиотерапия за лечение на тумори, причинени от перитонеални карцинози.

При тази процедура висококонцентриран, загрят разтвор на химиотерапeвтици се влива директно в коремната кухина. Това позволява по-високи дози на химиотерапевтичното лечение. Нагряването на разтвора подобрява усвояването на химиотерапевтиците от туморите и унищожава микроскопичните ракови клетки, които неизбежно остават в корема след операцията.

ПЕРИТОНЕАЛНА КАРЦИНОЗА: КАК СЕ ПРИЧИНЯВА

Перитонеалната карциноза представлява напреднал еволюционен етап на няколко тумора, които се развиват в коремните и тазовите органи, като дебелото черво, яйчниците, апендикса, стомаха, панкреаса и черния дроб.
По-специално, ракът на дебелото черво е един от най-разпространените тумори в света, особено в развитите страни, с 47,7 процента на 100 000 мъже и 36,2 на 100 000 жени. Този тумор, както и ракът на стомаха постоянно се увеличават през последните години, особено поради диетични фактори (консумация на големи количества консервирана храна и оскъдни количества плодове и зеленчуци) и неправилен начин на живот.
Що се отнася до рака на яйчниците, наследствеността е един от основните рискови фактори с честота от 5-10% от общите случаи. Жените, чиито първородни роднини (майка, сестра или дъщеря) са засегнати от карцином на яйчниците, имат по-висок риск да развият тази неоплазия.
Освен това има и тумори, които се развиват директно от перитонеума (мезотелиома), чиято честота, макар и рядко, напоследък се увеличава и е строго свързана с експозицията на азбест.
Когато заболяването се развива, неопластичните клетки достигат и въздействат  на мембраната, покриваща горепосочените органи - перитонеума. След като тази "бариера" се пресече, туморните клетки могат да се движат в коремната кухина, носени от перитонеалната течност. Дори в случай на мезотелиом, който засяга директно перитонеума, туморните клетки могат да разкъсат мембраната и да попаднат в перитонеалната течност. Туморните клетки, присъстващи в течността, могат да умрат или да оцелеят при храненето с веществата, съдържащи се в самата течност. Тези клетки са склонни да се натрупват в областите, където се получава по-висока ре-адсорбция на течности, създавайки агломерати, които растат все повече и повече, разпространявайки се в целия корем и причинявайки карциноза.

КАК СЕ ЛЕКУВА?

Перитонеалната карциноза отдавна се счита за заболяване с много лоша прогноза и невъзможност да се лекува с хирургична интервенция, поради своята особеност и на тенденцията някои лекарства да се концентрират на повърхността на перитонеума, като преминават през него само постепенно.
Днес, благодарение на наличието и развитието на нови терапевтични техники, е възможно да се лекува дори този вид неоплазия по ефективен начин.
Най-добрият възможен подход днес предвижда комбинацията от хирургия и интраперитонеална хемо-хипертермия - комплексна интервенция, организирана на два етапа - отделни, но еднакво важни за лечението, които трябва да се изпълнят незабавно едно след друго:

 • CRS (Цито-Редуктивна Хирургия):  хирургическо отстраняване на цялата неопластичната тъкан, която се вижда с невъоръжено око от хирурга.
 • HIPEC (Хипертермична ИнтраПеритонеална Химиотерапия):  "Промиване" на коремната кухина с химиотерапевтични лекарства при високи концентрации, за да се убият свободните ракови клетки и малки маси от туморни клетки.

CRS - ЦИТО-РЕДУКТИВНА ХИРУРГИЯ

Това е продължителна и сложна интервенция (която може да продължи до 16 часа) за хирургично отстраняване на тумора. Приемането в болница става един или два дни преди операцията. Пред-оперативната подготовка включва общ обективен преглед, инструментални изследвания (торакална, коремна и/или тазова компютърна томография CT, PET скенер на цялото тяло ако е необходимо и при индикации лапароскопско изследване), рутинни кръвни изследвания, туморни маркери и др. Преди операцията, пациентът се приготвя с евакуационна клизма и профилактична антикоагулантна терапия
Интервенцията се състои в отстраняването „ан блок“ на засегнатия орган (дебелото черво, ректума, стомаха, яйчника и т.н.) и на париеталния перитонеум, част от висцералния и от всички съседни органи, инфилтрирани от рака. Освен това, всички агломерати на видимите туморни клетки се отстраняват или унищожават хирургично с много сложни инструменти като радиочестотни, ултразвукови или електрокаутеризационни(електрообгарящи) устройства.

Това видео е собственост на RanD. Да не се възпроизвежда и разпространява без разрешение

HIPEC - ХИПЕРТЕРМИЧНА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ

Хипертермичната интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) е силно концентрирана, загрята химиотерапия, която се влива директно в перитонеалната кухина след цито-редукционна хирургия.
Това е истинско "промиване" на коремната кухина, изпълнено чрез вмъкване на променлив брой дренажи, използвани за течна инфузия и изтегляне на разтвор от химиотерапевтици, предварително загрят на 42-43 ° С и неговото ре-циркулиране с използване на специалното оборудване.
Разтворът остава в телесната кухина за приблизително час и половина, след което напълно се източва.
Тази регионална химиотерапевтична техника, която е ограничена в перитонеалната кухина, е в състояние да унищожи микроскопични и невидими ракови клетъчни отлагания, които остават в корема след операцията, като позволява много по-високи дози на химиотерапевтично лечение и същевременно минимизира много от нежеланите ефекти на интравенозната химиотерапия. Благодарение на топлинния ефект върху тъканите, усвояването на химиотерапевтичните лекарства от туморите се подобрява.
Този вид интервенция вече е доказала своята ефикасност, особено за лечение на мезотелиом и перитонеална псевдомиксома (редки тумори), но текущите проучвания са насочени към оценка на ползите и ефективността на тази терапия и при лечението на тумори на дебелото черво, стомаха и яйчниците ,
Благодарение на тази терапия днес е възможно да се лекуват пациенти, които допреди няколко години не биха могли да имат конкретна възможност да бъдат излекувани с забележителни резултати, както по отношение на повишаване на преживяемостта, така и на подобряване качеството на живота.

Това видео е собственост на RanD. Да не се възпроизвежда и разпространява без разрешение

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

 • Перитонеален мезотелиом
 • Pseudomixoma Peritonei
 • Рак на стомаха (клинични проучвания)
 • Колоректален рак (клинични проучвания)
 • Карцином на яйчника (клинични проучвания)

ПРЕДИМСТВА НА HIPEC

 • Позволява по-високи дози химиотерапия в сравнение с интравенозното приложение
 • Подобрява и концентрира химиотерапията в корема, където се намира ракът
 • Минимизира експозицията на останалите части на тялото към химиотерапията
 • Подобрява абсорбцията на химиотерапевтиците и податливостта на раковите клетки
 • Намалява някои странични ефекти на химиотерапията

ЛЕКАРСТВА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ HIPEC

Използват се различни химиотерапевтици и няма ясен консенсус, по който трябва да се използват лекарства. Mitomycin C е най-често използваният агент, тъй като е бил един от първите използвани лекарства за тази терапия. С появата на химиотерапевтичните средства, базирани на платина, Oxaliplatin започва да придобива по-голяма популярност. Въпреки че досега и двата са доказали сходна ефикасност, някои твърдят, че Oxaliplatin има по-добри резултати.

РИСКОВЕ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Комбинацията от CRS + HIPEC е инвазивна и много агресивна интервенция, която изисква хоспитализация и приемане в отделение за хирургично интензивно лечение (SICU). Съществуват специфични рискове, свързани с всеки един от двата етапа на лечение: по време на хирургическата интервенция в действителност могат да се появят усложнения (средно при 15% от случаите), така че е възможно връщането в операционната зала. По същия начин могат да се появят някои реакции към използваното лекарство (средно при 20% от пациентите). След интервенцията с CRS + HIPEC може да се наложи един или повече цикъла на допълнителна системна интравенозна химиотерапия.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ В БЪЛГАРИЯ

Както вече казахме, това е сложна процедура, която изисква намесата на специализиран медицински персонал и специално оборудване. По тази причина не всички центрове могат да предложат това лечение.

В България CRS + HIPEC се прилага в Болница „Тракия“ Стара Загора от екипа на проф. д-р Александър Юлианов, д.м.н.