Performer HT ILP – Изолирана перфузия на крайник

ILP – ИЗОЛИРАНА ПЕРФУЗИЯ НА КРАЙНИК

Перфузията на изолиран крайник се постига чрез хирургична канюлация на двата основни кръвоносни съда, артерия и вена, след пълно съдово изключване на всички съпътстващи съдове и позициониране на хемостатичен турникет в основата на крайника. След като се достигне пълна съдова изолация, перфузията на крайника се постига селективно, с минимално изтичане на кръв към системното кръвообръщение. Съдовата изолация на крайника може да се постигне чрез интервенционална радиология, като се използват специални балон-катетри. След хирургична или радиологична съдова изолация, перфузията на крайниците се извършва чрез рециркулация на кръвта, предварително окислена и нагрята на 39-42 ° С. Химиотерапевтичните лекарства и/или цитокините се добавят в кръвта по време на хипертермичната рециркулационна фаза, която обикновено продължава 60 минути.

IHP - ИЗОЛИРАНА ЧЕРНОДРОБНА ПЕРФУЗИЯ

Изолираната чернодробна перфузия (IHP) е хирургична техника която се използва за лечение на неоперабилен рак на черния дроб,   което означава, чернодробен рак който не може да бъде отстранен чрез операция.
IHP е начин за лечение на вторични чернодробни ракови заболявания, които са метастази (разпространени) в черния дроб от други първични огнища, като например от рак на дебелото черво, който е метастазирал в черния дроб от червата.
При IHP,  хирурзите  вливат изключително висока концентрация на химиотерапевтици в черния дроб, чрез пълна изолация на кръвоносната система черния дроб  от кръвоносната система на останалата част на организма.
За да се отдели черния дроб от останалата част на кръвоносната система и за предотвратяване на изтичане, хирургът затваря вените и артериите, водещи до и от черен дроб със клампи.
След това хирургът поставя вкарва катетърна тръба на две места, за извеждане на кръвта навън и за вливане на химиотерапевтиците.
Катетърите са обезопасени и на двете места и така създават кръг свързан с помпа, която загрява химиотерапевтичците, оксигенатор за обогатяване на кръвта с кислород, като непрекъснато циркулира в и от черния дроб в продължение на определено време.
IHP се извършва в операционна зала под обща анестезия, за да се предотврати всякакво изтичане на химиотерапевтици извън черния дроб в системата на кръвообращението.

МЕЛАНОМ И САРКОМ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ НА КРАЙНИК

Меланомът и саркомите на меките тъкани са злокачествени тумори, произхождащи от кожата и от меките съединителни тъкани. Хипертермичната изолирана перфузия на крайниците (ILP) с химиотерапевтични лекарства е приета терапевтична възможност, която постига регионален контрол при напреднал стадий на меланом на крайниците или рецидив на тумора след ексцизионна хирургия. В напреднал стадий меланомите на крайника, в които злокачествените клетки са мигрирали към околните тъкани и/или към регионалните лимфни възли, т.е. при интранзитни метастази, ILP е най-ефикасната процедура за получаване на локален контрол и за постигане спасяване на крайника. Подобни резултати се получават и при не-резектабилен сарком на меките тъкани на крайниците.

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

  1. Меланом на крайник  с интранзитни метастази (Stage IIIA, according to MD Anderson Cancer Center staging system).
  2. Меланом на крайниците с интранзитни метастази в регионални лимфни възли (Stage IIIB, according to MD Anderson Cancer Center staging system).
  3. Асоциация от двата гореспоменати етапа (Stage IIIAB, according to MD Anderson Cancer Center staging system).
  4. Първични, локално напреднали и неректезируеми саркоми на меките тъкани на крайник.

ПРЕДИМСТВА НА ILP/IHP

Предимствата на ILP в сравнение със системната химиотерапия (независимо дали е нео-адювантна или адювантна) са:

  1. Възможността да се използват много по-високи и следователно много по-ефективни концентрации на лекарствата за цитотоксична химиотерапия.
  2. Намалената системна адсорбция на цитотоксичното лекарство (чрез съдова изолация и селективна перфузия на крайника), което води до намалена системна токсичност.
  3. Възможността да се изчисти, в края на процедурата, лекарството, което не се адсорбира от крайника.
  4. Възможността за регионално прилагане на лекарството при висока температура, повишавайки както неговата цитотоксична активност, така и неговото проникване в туморната маса

ЦИТОТОКСИЧНИ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ILP/IHP

Лекарствата, които обикновено се използват при ILP, са Melphalan и/или Doxorubicin. Поради тяхната  системна токсичност, допълнителното инжектиране на Тумор Некротизиращ Фактор-α (TNF- α) при ILP трябва да се извършва само след пълна съдова изолация на крайника и мониторинг на изтичането на кръв. Изтичане на кръв от изолиран крайник се наблюдава след инжектиране на радиоактивно белязан албумин и само откриването на по-малко от 10% радиоактивност в системната циркулация се счита за безопасно за пациента.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ В БЪЛГАРИЯ

В България ILP (Изолирана химиоперфузия на крайници или органи) и IHP (Изолирана чернодробна химиоперфузия) се прилага в Болница „Тракия“ Стара Загора от екипа на проф. д-р Александър Юлианов, д.м.н.