RadPad ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РАДИОЛОГИЯ

5200 – RADPAD® Защита при биопсия с абсорбент1500

5511 – RADPAD® Защита с прорез за радиален достъп  с абсорбент 36 х 41 см.

5700 – RADPAD® Детска колимационна защита, 13х23 см, 4 бр. в пакет 

5140 – RADPAD® Защита при реканализация на диализни шунтове, 2бр. с абсорбент

5110 – RADPAD® Защита за периферни процедури с абсорбент  28х86 см.,

7400 – RADPAD® - Защитно покривало при вертебропластика / кифопластика за странично наблюдение (под ъгъл).            

5500 – RADPAD® Защита за трансюгуларен интрахепатичен шунт TIPS с абсорбент

7200 – RADPAD® DADD Защитно покривало при реканализация на диализни шунтове с отвори  10x23 см

5510 – RADPAD® Защита за биопсия на жлъчка с абсорбент