RadPad – ЗА РАЗЛИЧНИ ФЛУОРОГРАФСКИ ПРОЦЕДУРИ

5100 – RADPAD® Защита за интервенционални процедури с абсорбент
5101 – RADPAD® Защита за интервенционални процедури с абсорбент 61×41 см.
9100 – RADPAD® Хирургическа шапка No Brainer®

9200 – RADPAD® Tироидна защита (яка) с капак

9600 – RADPAD® Защитна подложка за пациент - горна част на тялото 

9800 – RADPAD® Ръкав за радиационна защита 

9610 – RADPAD® Защитна подложка за пациент - долна част на тялото 

9700 Серия – RADPAD® Защитни поли за операционна маса със свързващо рентгено-прозрачно парче