RadPad продукти

5100 – RADPAD® Защита за интервенционални процедури с абсорбент

5101 – RADPAD® Защита за интервенционални процедури с абсорбент 61×41 см.

9100 – RADPAD® Хирургическа шапка No Brainer®

9200 – RADPAD® Tироидна защита (яка) с капак

9600 – RADPAD® Защитна подложка за пациент - горна част на тялото 

9800 – RADPAD® Ръкав за радиационна защита 

9610 – RADPAD® Защитна подложка за пациент - долна част на тялото 

9700 Серия – RADPAD® Защитни поли за операционна маса със свързващо рентгено-прозрачно парче

5200 – RADPAD® Защита при биопсия с абсорбент1500

5511 – RADPAD® Защита с прорез за радиален достъп  с абсорбент 36 х 41 см.

5700 – RADPAD® Детска колимационна защита, 13х23 см, 4 бр. в пакет 

5140 – RADPAD® Защита при реканализация на диализни шунтове, 2бр. с абсорбент

5110 – RADPAD® Защита за периферни процедури с абсорбент  28х86 см.,

7400 – RADPAD® - Защитно покривало при вертебропластика / кифопластика за странично наблюдение (под ъгъл).            

5500 – RADPAD® Защита за трансюгуларен интрахепатичен шунт TIPS с абсорбент

7200 – RADPAD® DADD Защитно покривало при реканализация на диализни шунтове с отвори  10x23 см

5510 – RADPAD® Защита за биопсия на жлъчка с абсорбент

5400 – RADPAD® Лява субклавиална защита за електрофизиология, с абсорбент 

7310 – RADPAD® Защитно покривало Simons за поставяне на бивентрикуларен пейсмейкър – лява страна

5410 – RADPAD® Защита с извит отвор и абсорбент 41×36 см.

7330 – RADPAD® Защитно покривало за поставяне на бивентрикуларен пейсмейкър с лява и дясна защита  

7300 – RADPAD® Защитно покривало за поставяне на бивентрикуларен пейсмейкър – лява страна

5102 – RADPAD® Защита за радиален достъп с абсорбент 36×41 см.

7100 – RADPAD® Феморално ангиографско покривало, 317 см.- Дясна страна

5300 – RADPAD® Защита при ангиография с феморален достъп с абсорбент

5310 – RADPAD® Педиатрична феморална защита с обсорбент

9300 – RADPAD® CT -Сет за възрастни „Бодигард“

9400 – RADPAD® CT –Педиатричен сет „Бодигард“

9500 – RADPAD® CT –Сет за новородени „Бодигард“