ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ILP: ILP-HT СЕТ

Комплекта за еднократна употреба ILP HT – набор от линии, код R9900086, е направен изцяло от нетоксични, апирогенни, медицински клас материали и той е специално предназначен за използване за  регионални противоракови терапии – за хипертермична перфузия в изолиран крайник или органи.
Опаковката включва водна система и кръвна система. При взаимодействието на двете системи и интегрирания топлообменник към оксигенатора (който не е включен), топлината се предава от водната към кръвната система. За разлика от всички останали системи за ILP които използват термостатична баня, при ILP HT водната система е асептична система със затворен цикъл, която запазва и гарантира стерилността.
Кръвната верига се състои от артериално/венозна линия (включваща артериален филтър) и входяща в оксигенатора линия, която свързва венозния резервоар с оксигенатора.
Опаковката също така съдържа газова линия, за снабдяване с кислород, торба за отпадъци и свръзки за канюлите.
ILP HT е съвместима само с оксигенатори тествани и одобрени от RanD. Моля свържете се с РанД или с вашият местен дистрибутор за допълнителна информация.

ОПРОСТЕНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Инсталацията на системата е бърза и сигурна операция, благодарение на поставените идентификационни етикети и цветни кодове за помпите, клампите, сензорите за налягане и артериално/венозните линии.
Сензорите за налягане и температура са интегрирани на различни точки от водната и кръвна системи за да се позволи мониторинг на параметрите.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  • Препоръчителен кръвен поток: от 100 до 1200 ml/min
  • Диапазон на температурата във водната система: от 28 до 45°C
  • Първоначален обем в кръвната система: 340 ml (без венозния резервоар към оксигенатора)

Артериален филтър
Артериалния филтър в кръвната система съчетава лекотата на първичната и ефективната обработка на въздуха и неговото филтриране

Clave® конектор
Лекарствата могат да бъдат инжектирани през специалния Clave® безиглов конектор във входящата в оксигенатора линия, специално проектиран  за да намали риска от бактериално замърсяване.