ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА HIPEC: HANG&GO КИТ

Комплектът за еднократна употреба Hang&Go 
за хипертермична интраперитонеална/интерплеврална
перфузия е наличен в два варианта:

- пълен комплект „Hang&Go HT” P/N R9900067
- основен комплект „Hang&Go HT Basic” P/N R9900088

Пакетът включва всички необходими материали за
извършване на процедурата:
- циркулационна линия
- резервоар „Hang & Go”
- опаковка за маса с термални защити
- 6 in-out катетри (само при P/N R9900067)
- 3 температурни сонди (само при P/N R9900067)

ОПРОСТЕНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
Предварително монтираната система на резервоара
„Hang&Go” прави операцията по инсталиране на
системата бърза и безопасна, като тя допълнително се
опростява от наличието на:

- обозначителни етикети за помпи, клампи и датчици за налягане - цветни индекси на краищата на линиите, за свързване
- бързи свръзки на краищата на линиите, за свързване на комплекта

РЕЗЕРВОАР „HANG & GO”

Наред с предварително монтираните линии, устройството
включва и система за филтриране, която се състои от:

Мек резервоар
- капацитет: 7 литра
- интегрирана филтрационна система

Твърд резервоар
- Капацитет: 1 литър
- Двустепенна филтрационна система
1500 cm² за филтрация на групирани
и единични клетъчни фрагменти.
- 30 ррi предфилтър за макрофилтрация