Съвременна система за хипертермична перфузия PERFORMER –HT

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иновативен дизайн, висока производителност при специфичен контрол и мониторинг на хипертермията, изключителна опростеност на оперативното управление и високо ниво на безопасност са основните характеристики на НТ системата, резултат от дългосрочния опит, постигнат с Performer®.

Предварително монтираната еднократна система опростява и намалява времето за настройка на Performer® НТ и така той се определя като система готова за използване.

Новият графичен интерфейс подпомага и насочва оператора по време на всяка фаза на лечението посредством ясна и пълна визуализация на всички основни и пациентски параметри.

 • Скорост на перфузия до 2 L/min.
 • Високоефективна интегрирана нагревателна система
 • Мониторинг на 8 температурни датчика
 • Функция пациентски байпас
 • Автоматична процедура за запълване на системата
 • Визуализация на температурните диаграми в реално време
 • Онлайн функция за отстраняване на повреди
 • Запаметяване данните за пациента и лечението с възможност за прехвърляне на файл към персонален компютър посредством USB порт.
 • Интегриран термичен принтер
 • Непрекъсната система за енергоснабдяване (UPS)
 • Електрическо регулиране височината на оборудването за по-лесно транспортиране и използване

 ТЕРАПЕВТИЧНИ СХЕМИ

 • Интраперитонеална/интерплеврална хипертермична перфузия
 • Хипертермична перфузия на отделен крайник/орган

ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА/ИНTЕРПЛЕВРАЛНА ХИПЕРТЕРМИЧНА ПЕРФУЗИЯ - HIPEC

Перфузия на перитонеална или плеврална кухина с хипертермичен разтвор, съдържащ Химиотерапевтични лекарства, за период от 30-60-90 минути в зависимост от съответните протоколи

Основни индикации

Хипертермичната перфузия може да се определи като допълнително лечение в
хирургията в случай на злокачествени заболявания на перитонеалната и плеврална кухина.

ХИПЕРТЕРМИЧНА ПЕРФУЗИЯ НА КРАЙНИК ИЛИ ОРГАН

Изолиране на даден анатомичен участък, обикновено на крайник, последвано от интра- артериална перфузия на хемотерапевтични лекарства в условията на хипероксия/хипоксия.

Основни индикации

Меланома на крайниците (стадий ІІІ според системата за стадиите на MD Център за изучаване на рака Андерсън), първичен сарком на меките тъкани на крайниците, който не може изцяло да се отстрани, рекурентен сарком на меките тъкани на крайниците.

НАГРЕВАТЕЛНА  СИСТЕМА

Високоефективният плочков нагревател е в състояние да вдигне температурата на течностите, които циркулират в предназначената за целта торба за еднократна употреба, до зададената стойност на хипертермия (макс. 46ºС). Контролът на температурата и точността (+/- 0,2º С) се гарантират от 4 вградени самостоятелни датчика

ПЕРФУЗИОНЕН ПОТОК

Две високопоточни перисталтични помпи позволяват настройка и контрол на скоростта на
циркулация при перфузия до/от пациента до 2 L/min. 

БАЙПАС НА ПАЦИЕНТА

 Изключителна функция на Performer® НТ,

която се управлява от 2-пътни електрически клампи, което позволява на оператора да прекъсне циркулацията при пациента, като в същото време запази зададената стойност на температурата на разтвора. Същата функция се използва, за да се управляват автоматично условията за аларма в пълна безопасност и без намесата на оператора

МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Специфичен модул за мониторинг на температурата, вграден в оборудването, позволява използване в
реално време до 8 стойности, посредством медицински сонди, които могат да бъдат разположени в
перфузионната система и в пациента.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване: 110/230V – 50/60Hz

Абсорбция на захранване: Макс. 700VА

Електрическа класификация: Клас І – тип BF

Защита ІР: IP 21

Скорост на потока: 2 перисталтични помпи с обхват от 100 до 2000 ml/min

Налягане: 6 датчика за налягане с обхват от - 450 до + 450 mmHg

Капацитет: Обхват на зареждане на клетките от 0,5 до 20 литра

Температура: Система за плочково нагряване (28 до 46º С)Мониторинг чрез 8 външни датчика за температура

Размери (WxDxH): 500x550x960 mm (режим стендбай/ транспорт) 500x550x1600 mm (работни условия)

Тегло: 80 кг.

Стандарти за безопасност:

CEI/EN 60601-1 Общи изисквания за основна безопасност и изпълнение
CEI/EN 60601-1-2 Общи изисквания за безопасност:Електромагнитна съвместимост
EN 62304 Софтуер за медицинско устройство –процеси за развитие на софтуера
EN 62366 Приложение на практичното инженерство в медицинските устройства

Оборудването Performer® НТ е разработено в съответствие с най-съвременните стандарти
за безопасност с цел да се гарантира защитата на пациента и оператора

Оборудването на Performer® НТ и устройствата за еднократна употреба
са маркирани със знак СЕ в съответствие с директивата за медицински устройства 93/42/ЕЕС и последвалите модификации.

Оборудването на Performer® НТ е със знак C-UL-US, което гарантира, че изделието съответства на изискванията за безопасност на Канада и САЩ.